Vi på halsotugg.se tuggar nyttig mat för att hålla hälsan i bra skick. Vi är övertygade om att en bra hälsa ger mer energi och gör att vi klarar av situationer som uppkommer ännu bättre än om vi lever osunt. Vi anser att alla bör ha möjligheten att leva sunt och få det stöd som krävs för att börja leva hälsosamt, exempelvis genom hälsocoachning.

Vi vill vara progressiva

Att diskutera hälsa och fysisk aktivitet är inte helt lätt då det finns många olika uppfattningar och rön på området. Viss forskning säger en sak medan annan forskning påtalar vikten av att göra motsatsen. Konsensus råder dock om att motion är bra för oss, vi bör röra på oss i åtminstone 30 minuter per dag för vår hälsa. Dessutom bör vi träna konditionsträning och gärna styrketräning, då mår vi som allra bäst. Det beror på att hjärnan utsöndrar endorfiner som gör att vi blir mer tillfreds och lyckliga.

Genom att vi ständigt länkar till aktuella nyhetsartiklar så får du en uppfattning som överensstämmer med forskningen. Träning och hälsa är viktiga områden som inte bör omges av falsk forskning eller myter som att barn inte ska träna styrketräning då det hämmar tillväxten.

Vi har varierande blogginlägg

Genom att läsa våra blogginlägg så får du veta mycket. Vår målsättning är att läsningen inte ska bli tråkig eller irrelevant. Vi kopplar dessutom dessa inlägg med varandra. Dessa områden är starkt förknippade med varandra och därför bör man ha ett helhetsperspektiv som ämnar att ge en komplett bild av hälsa.